Pàgines

dilluns, 27 d’abril de 2009

LES DONES I EUROPA (II)

Aquesta tarda, la Plataforma Catalana de Suport al LOBBY EUROPEU DE DONES, presenta la campanya 50/50 en les Eleccions Europees. Aquesta campanya té com a objectiu garantir la representació equitativa de dones i homes en el nou Parlament Europeu que serà elegit el 7 de juny i en la propera Comissió Europea.

No pot haver democràcia europea moderna sense igualtat de gènere

Les properes eleccions europees són una oportunitat excel·lent per a construir una Unió Europea més democràtica. Una democràcia moderna requereix la Igualtat de gènere; una representació paritària d’homes i dones en els espais de presa de decisions importants que influeixen en les nostres vides.

Les dones som més de la meitat de la població de la UE. La nostra més que escassa representació actual és un obstacle important per a la legitimitat democràtica de la Unió Europea. Aquesta desigualtat també resta eficàcia a les iniciatives que pretenen promoure una democràcia més inclusiva i participativa.

La igualtat de gènere és una condició necessària per modernitzar els nostres sistemes polítics, de manera que homes i dones compartim igualment drets, responsabilitats i poders. La igualtat de gènere cal que ocupi un lloc preponderant en les iniciatives europees per implicar a la ciutadania en la presa de decisions, augmentar la legitimitat de la Unió Europea i instaurar progressivament polítiques que reflecteixin les necessitats i les aspiracions de tota la població.

Ara, a les portes d’unes noves eleccions europees és el moment d’emprendre accions concretes.

A Espanya, les accions del moviment feminista i de les associacions de dones en els últims anys, ens han permès assolir una fita que ningú hagués imaginat només una dècada enrere. L’aprovació, el 2007, d’una Llei de Igualtat que contempla com a elements bàsics la transversalitat en les polítiques públiques, l’avenç cap a la corresponsabilitat en l’atenció i cura de les persones i la necessitat d’una presència equilibrada en tots els nomenaments públics i les llistes electorals, la qual cosa ens permet dirigir-nos als partits polítics europeus, a les altres associacions polítiques i ciutadanes, i a tot el moviment associatiu de dones, per demanar-los que difonguin aquesta experiència i que contemplin la igualtat real i la presència paritària com a eixos bàsics de qualsevol acció política europea dels pròxims anys.

Invitem, per tant, als partits polítics, sindicats, associacions, i a la ciutadania en el seu conjunt, així com, i fonamentalment, a les organitzacions de dones a propiciar una concepció més justa de la democràcia recolzant aquesta Campanya a tots els nivells, per sobre de les fronteres nacionals i de les ideologies partidistes.

Sol·licitem mesures immediates i a llarg termini per assegurar la igualtat de gènere a escala europea en tots els països que formen part de la Unió, amb la finalitat de millorar el funcionament i la qualitat dels nostres sistemes polítics.

Per tant, demanem que:

* tots els partits polítics europeus i cada un dels Estats membres es mobilitzin immediatament per tal de garantir la consecució de la igualtat entre els sexes en els seus procediments de designació amb vistes a les eleccions al Parlament Europeu de Juny de 2009.

* els homes i les dones d’Europa aprofitin aquesta oportunitat per fer que s’escoltin les seves veus i el seu vot el 2009, per tal que avanci la democràcia, la igualtat de gènere i la justícia.

* els Estats membres de la UE compleixin els seus compromisos en matèria de democràcia i de igualtat, assegurant una representació paritària de les dones entre els alts càrrecs que han de ser designats el 2009 a escala europea.

* les organitzacions de la societat civil i els sindicats d’Europa recolzin activament aquesta crida tant entre les seves xarxes més afins com entre els seus contactes polítics per tal que incloguin la igualtat de gènere i la presència equilibrada d’ambdós sexes en tots els programes i llistes electorals.


Us imagineu un món amb un 81% de pares i només un 19% de mares? A que no us l'imagineu. Aleshores, per què ens sembla normal un parlament amb un 81% d'homes i un 19% de dones?

Si vols canviar aquesta realitat, adhereix-te a la campanya 50/50. Signa
Moltes gràcies.