Pàgines

dilluns, 28 d’abril del 2008

ESPAI PER A L’ESTUDI DEL BINOMI DONA – RESIDUS

La generació mundial de residus no para de créixer.
La reducció de la generació i la gestió integral dels residus és una necessitat per a la salut humana, la preservació del medi i el desenvolupament comunitari.

La desigual divisió de funcions en el si de la unitat familiar assigna les tasques domèstiques a les dones.
Les dones participen de forma determinant en l’adquisició, emmagatzematge, manipulació d’aliments i d’altres béns de consum, i són les que majoritàriament gestionen els residus a nivell domèstic.

Les dones, a més a més, treballen com a recol·lectores/espigadores de residus, habitualment en economies informals i sense cap mesura de seguretat ni sanitàries.

Les dones són també les principals transmissores de valors i hàbits als infants, i juguen un paper bàsic en l’adquisició de bones pràctiques.

Per tant, un pla de gestió de residus que no contempli la mirada de les dones està condemnat al fracàs. No obstant això, no coneixem cap instància ni fòrum dedicat a recollir aquesta altra mirada sobre els residus i la seva gestió.

El MIRADOR DE LES DONES vol contribuir a omplir aquest buit.

En el MIRADOR DE LES DONES volem:
- Fer visible el paper de les dones en el cicle dels materials
- Incorporar la visió de gènere a la gestió integral dels residus municipals

En el MIRADOR DE LES DONES volem
- Compartir informació
- Intercanviar experiències
- Fomentar la reflexió


La gestione dei rifiuti nell'area del Mediaterraneo (Nàpols, desembre 2009)

1 comentari:

mercè ha dit...

no se si has rebut l'altra missatge, en menudo embolic m'he fotut ara per contestar-te, agggggggg