Pàgines

divendres, 10 de desembre de 2010

ELS DRETS HUMANS 62 anys després...

Eleonor Roosevelt (1948)

El 10 de desembre de 1948, avui fa 62 anys, l’Assemblea General de les Nacions Unides aprovà i proclamà un text destinat a convertir-se en el mínim comú denominador pel qual regir-se la humanitat.
L'Assemblea General proclama la present DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS HUMANS com l'ideal comú que tots els pobles i totes les nacions han d'assolir a fi que tant els individus com les institucions, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, s'esforcin a promoure el respecte d'aquests drets i d'aquestes llibertats mitjançant l'ensenyament i l'educació, i assegurar, amb mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats membres com entre els dels territoris col·locats sota llur jurisdicció.
Per a llegir el text integre, cliqueu aquest enllaç Declaració Universal de Drets Humans

Mínim comú denominador? Res més lluny de la meva intenció que treure importància a la Declaració Universal de Drets Humans. La  Declaració de 1948 és el primer instrument universal que reconeix els drets inherents a la persona humana sense distinció de raça, color, sexe, llengua, origen nacional o socials, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. S'aprova després de dues guerres mundials (només fa 3 anys que s'ha acabat la Segona Guerra Mundial), amb un mapa polític molt diferent a l'actual (molts dels actuals estats africans, per exemple, encara no han estat creats).

És veritat que després de 62 anys les vulneracions dels drets humans són constants, però us imagineu que no disposéssim d'aquest mínim comú denominador? Jo, no.

Forges (10 de desembre de 2010)
Eleonor Roosevelt
La Comissió de Drets Humans encarregada de proclamar els 30 articles de la Declaració Universal estava presidida per una dona, Eleanor Roosevelt, vídua del president nord-americà com algunes persones la presenten. Eleonor Roosevelt és, però, molt més que això. És escriptora, activista pels drets humans, feminista... i somniadora. 

EL SOMNI D'ELEONOR
Us recomano que mireu aquests dos vídeos EL SUEÑO DE ELEONOR (1a. part)
EL SUEÑO DE ELEONOR (2a. part)

El destí dels drets humans és a les mans de tots els nostres ciutadans i de les nostres comunitats (Eleonor Roosevelt)